Marzena Bożek & Magdalena Gronowicz
KANCELARIE ADWOKACKIE

Prawnicy

Marzena Bożek

Adwokat Marzena Bożek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 1988 roku: najpierw jako sędzia w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Stargardzie i w Szczecinie, potem od 1995 roku jako radca prawny, a od 1998 jako adwokat - prowadząc Kancelarię Adwokacką w Stargardzie.
Ponadto aktywnie uczestniczy w szkoleniach Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Za cel stawia sobie indywidualne podejście do problemu i znalezienie rozwiązania w oparciu o wiedzę i doświadczenie.
Specjalizuje się w zakresie prawa karnego i rodzinnego.
W stopniu komunikatywnym porozumiewa się w języku angielskim.

Magdalena Gronowicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2012 roku ukończyła studia, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego na temat “Sankcje wadliwej czynności prawnej”. W latach 2013 - 2015 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie, otrzymując w 2016 pozytywny wynik egzaminu adwokackiego.
Już w trakcie studiów podjęła praktykę w Kancelarii Adwokackiej Mecenas Marzeny Bożek, co pozwoliło jej zdobyć praktyczną wiedzę oraz niezbędne do tego zawodu umiejętności. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego oraz karnego.
Posługuje się językiem niemieckim.
niniejsze kancelarie nie stanowią spółki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Spółek Handlowych